PDF Drukuj

"Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" - Międzynarodowy Dzień Białej Laski

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" pod takim hasłem przebiegał tegoroczny Dzień  Osób Niewidomych – 17.10.2017r. Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła, w odpowiedzi na zaproszenie Dyrekcji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Visus Supremus, podjęła  działania, których celem było zapoznanie dzieci z potrzebami i możliwościami osób niewidomych, jak i kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości i tolerancji. Na szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne obrazujące zasady postępowania wobec osób niewidomych oraz historię białej laski. Uczniowie  zapoznani zostali z listem niewidomego chłopca oraz  filmem "N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku". Dzieci poznały Alfabet Braille'a, który posłużył im do zapisania własnego imienia lub odszyfrowania zapisanego już hasła. Najmłodsi uczniowie klas I-II na znak integracji pokolorowali ilustrację oka, podpisując je swoim imieniem. Organizatorami tego dnia w klasach I-III była p.M.Płuciennik, w klasach IV- p.M.Nogajczyk, a w najstarszej grupie wiekowej klas V-VII  p.M.Lewandowska.
Notatkę sporządziła: M.Płuciennik

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl