PDF Drukuj

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”
W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła, po raz kolejny, przystąpiła do programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który realizujemy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pomysłodawcą programu jest fundacja Jerzego Owsiaka – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest to program edukacyjny, którego celem jest kształtowanie zdolności przyjęcia aktywnej postawy w warunkach zagrożenia życia ludzkiego. Podczas zajęć dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od sprawdzenia bezpieczeństwa i wezwania pomocy, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Programem objęci zostali uczniowie klas drugich i trzecich. Cele główne tych zajęć, to:
• uświadomienie dzieciom znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• zdobycie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy,
• doskonalenie umiejętności potrzebnych podczas udzielania pierwszej pomocy,
W trakcie zajęć uczniowie oglądają film edukacyjny pt. „Doktor Kręciołek”, na podstawie którego omawiane są poznane zasady ratownicze. Utrwalają numery alarmowe, doskonalą umiejętność wzywania pomocy i precyzyjnego przekazywania informacji dyspozytorowi pogotowia oraz właściwej oceny stanu osoby poszkodowanej. Dzieci podczas ćwiczeń praktycznych uczą się sprawdzania oddechu, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach ufundowanych przez fundację.
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują przyklejone na świadectwie hologramy, będące potwierdzeniem udziału w zajęciach. Realizatorami programu są przeszkoleni przez fundację WOŚP nauczyciele: Iwona Szczutkowska, Lidia Rudy, Justyna Ligocka i Dorota Legumina.
Szczegółowe informacje o programie na stronie www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac
Notatkę sporządziła: Iwona Szczutkowska

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl