PDF Drukuj

Program edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam -  Wspólne zaangażowanie – gwarancją sukcesu!

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do Programu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam, którego organizatorem jest Fundacja Orange.

Cel podjętych działań zmierza do  podniesienia kompetencji dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

Program Bezpiecznie Tu i Tam ma charakter konkursu,  w trakcie którego za wykonane zadania uczestnicy – szkoły, uzyskują punkty.  O ich liczbie  decyduje wspólne zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców, którzy realizują aktywności konkursowe:
•    Dzieci zdobywają punkty dzięki swojej aktywności w trakcie zajęć edukacyjnych i biorąc udział w zadaniach konkursowych.
•    Rodzice mają za zadanie pozyskanie certyfikatów za realizację kursu Bezpiecznie Tu i Tam na fundacja.orange.pl/kurs.
•    Nauczyciele zdobywają punkty za realizację aktywności konkursowych dla dzieci i rodziców zgodnie z programem dydaktycznym akcji, na który składa się:
1.    Przeprowadzenie spotkania z rodzicami informującego o akcji oraz kursie internetowym Bezpiecznie Tu i Tam.
2.    Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat bezpieczeństwa dzieci online.
3.    Zorganizowanie  pikniku - spotkania edukacyjnego dla dzieci.
4.    Przeprowadzenie trzech zadań konkursowych dla uczniów w tematyce bezpieczeństwa online.

Nagrodą główną dla szkoły, która zwycięży w konkursie jest wyposażenie szkolnej pracowni multimedialnej w sprzęt o wartości 30 000 zł. Szkoły, które uplasują się na kolejnych 10 miejscach w tabeli punktacji, otrzymają  nagrody wyróżnienia w postaci sprzętu dydaktycznego o wartości 5000 zł każdy.
Nagrody czekają również na uczniów, którzy wezmą udział w 3 zadaniach konkursowych. Najlepsze trzy prace w każdej rywalizacji nagrodzone zostaną tabletami i gadżetami elektronicznymi. Przygotowano również nagrody wyróżnienia w postaci gier edukacyjnych dla kolejnych 7 laureatów zadań konkursowych.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich: Rodziców, Uczniów i Nauczycieli do zabawy, nauki i walki o cenne nagrody. Wspólne zaangażowanie – gwarancją sukcesu.
Bliższe informacje o Programie edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam i kursie dla Rodziców uzyskać można na stronie https://fundacja.orange.pl/kurs/ , a także od szkolnego koordynatora: p.Magdaleny Płuciennik oraz koordynatorów: p.Doroty Leguminy  - w klasach I-III i p.Marii Lewandowskiej  - w klasach IV-VI.
Notatkę sporządziła: M.Płuciennik

 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl